Aktualności

O bezpieczeństwie z seniorami

Data publikacji 29.09.2016

W ramach działań profilaktyczno – prewencyjnych „Seniorze! Bądź bezpieczny na drodze” policjanci ruchu drogowego spotkali się z zielonogórskimi seniorami. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze – niechronionych uczestników ruchu drogowego czy zalet używania elementów odblaskowych po zmroku.

W świetlicy Domu Pomocy Społecznej przy Al. Słowackiego w Zielonej Górze policjanci ruchu drogowego spotkali się z seniorami, żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Mundurowi omówili zasady bezpiecznego zachowania na drogach, a także  przypomnieli seniorom o konieczności zachowania ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię, zwłaszcza na drogach dwujezdniowych. Radzili także, aby przed wejściem na przejście upewnić się, czy mogą bezpiecznie przejść na druga stronę. Wszystkie przedstawione zagadnienia zostały omówione w kontekście zdarzeń z udziałem osób starszych.

Podczas spotkania policjanci zaprezentowali seniorom materiały profilaktyczne na temat zagrożeń na drogach. Ponadto przypomnieli, że pieszy to tzw. niechroniony uczestnik ruchu drogowego ponieważ w trakcie "zderzenia" z pojazdem nie chroni go nic. Jest narażony na poważne konsekwencje już przy prędkościach pojazdu rzędu 20-30 km/h., dodatkowo skutki urazów doznanych przez osobę w starszym wieku są o wiele groźniejsze dla zdrowia i życia, niż dla osoby młodszej, dłuższy jest również czas rekonwalescencji.

Zielonogórska drogówka przypomniała także, że seniorzy powinni szczególnie uważaćw miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, ponieważ to właśnie tam dochodzi do zdecydowanej większości wypadków z ich udziałem. Błędem jest myślenie, że korzystając z chodników, przejść dla pieszych (także tych z sygnalizacją świetlną), można zachować beztroskę i nie zważać na własne bezpieczeństwo. Ponadto seniorzy powinniunikać wchodzenia na przejście dla pieszych „z marszu”, tylko za każdym razem stanąć przy krawędzi jezdni i dokładnie się rozejrzeć – daje to dodatkową chwilę na zastanowienie i możliwość oceny odległości od nadjeżdżającego pojazdu. Niebezpieczne jest także wychodzenie na jezdnię zza dużych obiektów (np. autobus, samochód ciężarowy), o czym nie każdy pamięta.

Mundurowi przypomnieli również o zasadzie:„Widzieć to nie znaczy być widzianym” i zachęcali do używania odblasków w porze wieczorowej i w czasie słabej widoczności na drogach. Na zakończenie spotkania policjanci rozdali seniorom specjalne opaski odblaskowe. W ramach prowadzonych działań będą spotykać się z seniorami cyklicznie, przez cały rok, także w innych miejscach.

 

Źródło: nadkom. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze

Powrót na górę strony