Aktualności

Użyczenie samochodu, motocykla – zawsze zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem

Data publikacji 29.07.2016

Przekazując, użyczając komuś samochód czy inny pojazd upewnijmy się, że jest to osoba, która posiada uprawnienia do jego prowadzenia, jest trzeźwa i odpowiednio przygotowana do jazdy. Wczorajszy, tragiczny wypadek motocyklisty w powiecie międzyrzeckim pokazał, że czasami dzieje się inaczej. Dlatego każdy sygnał od społeczeństwa o kierowaniu samochodem przez osobę nietrzeźwą czy bez uprawnień będzie traktowany przez lubuskich policjantów priorytetowo i z najwyższą surowością.

Zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach to jedno z najważniejszych zadań ustawowych postawionych przed Policją. Każdego dnia policjanci dokonują kontroli drogowych, w trakcie których sprawdzają trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów czy dokumenty, obsługują zdarzenia drogowe. Zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców. W przypadku lekceważącego stosunku do przepisów i powodowania zagrożenia bezpieczeństwa na drodze policjanci wyciągają stanowcze konsekwencje wobec takich kierowców.

Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy także od nas samych – społeczeństwa w którym żyjemy. To my - uczestnicy ruchu, ale również inne osoby, rodzina, znajomi, sąsiedzi mamy realny wpływ na to, czy na polskich drogach będziemy jeździć spokojnie i bezpieczne. Dlatego tak ważny jest każdy sygnał czy zgłoszenie o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach czy zdarzeniach, których jesteśmy świadkami bądź o których mamy wiedzę. Zwłaszcza, gdy wiedza taka dotyczy faktu, gdy ktoś chce wsiąść do samochodu, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami czy nie mając sprawności fizycznej czy psychicznej. Innym, równie ważnym aspektem jest samo dopuszczenie takiej osoby czy użyczenie jej pojazdu – samochodu czy motocykla. Zgodnie z art. 96§1 Kodeksu Wykroczeń właściciel czy posiadacz pojazdu dopuszczający do prowadzenia pojazdu osobę będącą po alkoholu bądź niemającą wymaganych uprawnień podlega karze grzywny do 5000 zł. Poprzez dopuszczenie do ruchu należy rozumieć nie tylko działanie, ale i zaniechanie sprawcy, który ma obowiązek przeciwstawić się prowadzeniu pojazdu przez określoną osobę, czyli właśnie będącą po alkoholu, bez wymaganych uprawnień, która nie osiągnęła odpowiedniego wieku, upośledzoną umysłowo czy nawet posiadającą unieruchomioną w gipsie kończynę. Również dopuszczenie do ruchu niesprawnego pojazdu, na przykład niewłaściwie wyposażonego w wymagane urządzenia i przyrządy czy nie posiadającego aktualnych badań technicznych zagrożone jest karą grzywny.

Także kodeks karny w art. 179 określa odpowiedzialność karną dla osoby, która wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuściła do ruchu pojazd w stanie zagrażającym bezpieczeństwu czy osobę w stanie nietrzeźwości, środka odurzającego czy nie posiadającą wymaganych uprawnień do kierowania. Szczególny obowiązek w tym wypadku spoczywa na osobie posiadającą w swoich obowiązkach pracy nadzór nad pojazdami służbowymi i osobami wykorzystującymi te pojazdy w codziennej pracy czy służbie.

Wczoraj (29 lipca) w godzinach popołudniowych w powiecie międzyrzeckim doszło tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Z ustaleniem policjantów pracujących na miejscu zdarzenia kierujący motocyklem najprawdopodobniej nie opanował go na łuku drogi, w konsekwencji czego uderzył w drzewo znajdujące się na poboczu drogi. Niestety, 36-letni mężczyzna w wyniku poniesionych obrażeń zginął na miejscu. Policjanci ustalili, że nie posiadał on uprawnień do kierowania, ani nie był właścicielem motocykla, dlatego mundurowi prowadzić będą postępowanie dotyczące nie tylko wypadku drogowego, ale również w sprawie użyczenia pojazdu osobie nie posiadającej uprawnień do kierowania.

Wspomniany wyżej tragiczny wypadek niech będzie przestrogą, ale jednocześnie pretekstem do jeszcze lepszej współpracy społeczeństwa z Policją. Każdy sygnał czy zgłoszenie o niebezpieczeństwie na drodze, kierowaniu po alkoholu czy w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu będzie traktowany priorytetowo przez lubuskich policjantów, z należytą starannością i surowością.

 

Opracował: st. sierż. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony