Aktualności

Piesi pod szczególnym nadzorem

Data publikacji 23.02.2016

162 wypadki, 14 osób zabitych i 155 rannych to bilans związany ze zdarzeniami z udziałem pieszych w 2015 roku. Policjanci ruchu drogowego zwracają szczególna uwagę właśnie na tę grupę użytkowników dróg. Sprawdzają czy ich bezpieczeństwo nie jest zagrożone, dyscyplinując tych, którzy łamią przepisy prawa.

Choć województwo lubuskie to miejsce, gdzie piesi mogą czuć się bezpiecznie /najniższa liczba ofiar śmiertelnych w kraju/, to policjanci bardzo często prowadzą działania związane z ochroną tej grupy uczestników ruchu drogowego. Drogi dojazdowe, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, miejsca nieoświetlone to najczęstsze punkty, gdzie można spotkać policjantów. Sprawdzamy zachowania zarówno pieszych, jaki i zmotoryzowanych. Tu nie ma miejsca na błędy. Te, jeśli się już pojawią, kosztują życie. Ewentualnie kończy się na trwałym kalectwie. Dlatego tak częste kontrole, działania prewencyjne i profilaktyczne oraz apele o rozwagę, ostrożność i przezorność.


Skutki już są widoczne. Coraz więcej pieszych wyposaża się w elementy odblaskowe. Co warte podkreślenia, nie są to już tylko miejsca poza terenem zabudowanym ale także miejskie aglomeracje. Widać, że inwestycja we własne bezpieczeństwo jest argumentem coraz częściej wykorzystywanym przez pieszych. To cieszy. Ale blisko 1000 z nich w minionym półroczu popełniło wykroczenia związane z brakiem elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. ¾ tych wykroczeń skutkowało otrzymaniem stosownego blankietu.


Lubuscy policjanci robią wszystko, aby bezpieczeństwo to było jeszcze wyższe. Ale niezwykle istotne jest zachowanie samych pieszych. W wielu momentach policjanci obserwują zachowania zupełnie nieodpowiedzialne i nielogiczne. Wtargnięcie pieszego ze słuchawkami na uszach i kapturem na głowie  bezpośrednio przed jadące auto, to wciąż zbyt częsty widok. W minionym roku lubuscy policjanci ujawnili blisko 15 tysięcy wykroczeń popełnionych właśnie przez pieszych. W 10 tysiącach przypadków policjanci nałożyli mandat. Nie bez znaczenia są także zachowania kierowców wobec pieszych. Tutaj policjanci zanotowali szereg, bo 6,5 tysiąca, nieprawidłowości skutkujących nałożeniem mandatu, sporządzeniem wniosku o ukaranie czy też zabraniem uprawnień do kierowania. W wielu momentach reakcja policjantów była zdecydowana ale zarazem wprost proporcjonalna do zachowania kierowców. Tylko taki sposób zakończenia nieodpowiedzialnych manewrów momentami jest skuteczny. Biorąc pod uwagę fakt, że chodzi o czyjeś życie jest on bezsprzecznie trafny. Podobnych działań na drogach regionu będzie dużo więcej. Liczymy na odpowiedzialność, rozwagę i ostrożność zarówno pieszych, jak i kierujących.

 

Opracował: kom. Marcin Maludy

fot: st. sierż. Tomasz Bartos

 

 

Powrót na górę strony