Aktualności

Chronimy „niechronionych”

Data publikacji 16.02.2016

Lubuscy policjanci konsekwentnie dbają o bezpieczeństwo tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. W działania angażują się nie tylko mundurowi z drogówki, ale również policjanci z innych pionów. W 2015 roku w takie służby zaangażowano prawie 8 tys. lubuskich policjantów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, to jeden z priorytetów dla lubuskich policjantów. Swoją uwagę mundurowi szczególnie mocno skupili na pieszych, rowerzystach, motorowerzystach i motocyklistach czyli tzw. „niechronionych uczestnikach ruchu drogowego”. Właśnie oni w zderzeniu z samochodem nie mają żadnych szans. Niestety obrażenia jakich najczęściej doznają są bardzo poważne. Dlatego osoby takie stanowią szczególna kategorię spośród wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jeszcze w 2014 roku w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego zaangażowano blisko 2600 lubuskich policjantów. Rok później w takich działaniach brało udział już prawie 8 tys mundurowych. Znaczny wzrost policjantów czuwających nad bezpieczeństwem przełożył się bezpośrednio na spadek liczby ofiar. W 2014 roku na lubuskich drogach zginęło 19 pieszych, a rok później ofiar śmiertelnych było 15.

Niestety pomimo regularnych kontroli i apeli o rozsądek na drodze wciąż policjanci mają dużo pracy związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa „niechronionym”. Tę tezę potwierdzają ostatnie działania przeprowadzone przez lubuską drogówkę wspomaganą mundurowymi z innych pionów. W piątek 12 lutego na drogach regionu nad bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów czuwało 300 policjantów, którzy ujawnili 659 wykroczeń. Wśród kierowców tradycyjnie najwięcej odnotowano:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 13

  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 32

  • inne naruszenia przepisów – 403

Piesi najczęściej dopuszczali się:

  • niestosowanie się do sygnalizacji – 29

  • przechodzenie w miejscu niedozwolonym – 114

  • pozostałe – 39

Wśród rowerzystów najczęściej popełnianymi wykroczeniami było:

  • nieprawidłowe oświetlenie - 13

  • jazda wzdłuż przejść dla pieszych – 1

  • pozostałe – 15

Łącznie policjanci nałożyli 522 mandaty, a w 16 przypadkach skierowali sprawy do Sądu. Podobnych działań i kontroli trzeba się spodziewać przez cały 2016 rok.

 

opracował:

st. sierż. Tomasz Bartos

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony