Zmiany w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym

Zmiany w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, prędkości pojazdów oraz zachowania odległości
od poprzedzającego pojazdu na drogach ekspresowych i autostradach.

 

1 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 450).

Ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych.

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.  
            Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Ponadto nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 kilometrów na godzinę niezależnie od pory dnia.

Ustawa wprowadziła także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie jest stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

 

Poniżej załączamy plakaty – opracowane w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

Powrót na górę strony