Quady - Policja Lubuska

Quady

Miłośnicy motoryzacji mogą przebierać w formach oraz sposobach spędzania wolnego czasu. Przesiadając się z najpopularniejszego środka transportu, jakim jest samochód, często wybierają quady – pojazdy, których użytkowanie w dalszym ciągu nie dla wielu nie jest ani jasne, ani proste.

Choć do wypadków na quadach dochodzi statystycznie bardzo rzadko, a jeśli już to zdarzają się one poza drogami publicznymi, to nadal w przekonaniu większości użytkowników dróg są to pojazdy w miarę bezpieczne, na których użytkowanie nie potrzeba specjalnych umiejętności. Nic bardziej mylnego. W czerwcu tego roku przekonał się o tym 33-letni mieszkaniec Zbąszynka, który wbrew zdrowemu rozsądkowi pozwolił pojeździć quadem 9-latkowi. Dziecko pojazdu nie opanowało, uderzyło  w ogrodzenie i z poważnymi obrażeniami znalazło się w szpitalu.

Do podobnej sytuacji doszło również w czerwcu w Gorzowie. 7-letnie dziecko za zgodą rodziców jeździło po parki czterokołowcem. Mimo, iż pojazd nie był duży dziecko go nie opanowało i z impetem uderzyło w drzewo. I w tym przypadku trafiło do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Tym razem można mówić o dużym szczęściu. Nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku połączonego z wiedzą i umiejętnościami. Dlatego poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, jakie powinien poznać każdy, kto chce cieszyć się z uroków jazdy, tym jakże wdzięcznym i wszechstronnym pojazdem.

Quad (czterokołowiec) traktowany jest jako inny pojazd samochodowy. Może poruszać się po drogach publicznych, w strefach ruchu, w strefach zamieszkania. Tak jak inne pojazdy powinien posiadać aktualne badania techniczne, kierujący natomiast  winien posiadać przy sobie uprawnienia do kierowania oraz ważną polisę OC.

Uprawnienia do kierowania:

  • jeśli pojazd jest zarejestrowany jako czterokołowiec lekki, tzn., że jego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna nie przekracza 45 km/h, pojemność silnika jest mniejsza niż 50 cm3, a moc jednostki napędowej to mniej niż 5.4 KM, to kierujący powinien posiadać prawo jazdy kat. AM lub kategorii wyższej. Prawo jazdy kat. AM można uzyskać na podobnych zasadach, jak inne kategorie praw jazdy.  Trzeba mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz zaliczyć egzamin państwowy,
  • posiadacze kategorii prawa jazdy B1 lub B mogą prowadzić quady o dowolnej mocy i pojemności silnika.

Zdarza się, że pojazdy te rejestrowane są jako motorowery, motocykle lub ciągniki rolnicze. W tych przypadkach obowiązują uprawnienia do kierowani na poszczególne wymienione pojazdy.

Kask:

- tak kierujący, jak i osoba przewożona czterokołowcem obowiązani są używać kasków ochronnych, zgodnych z właściwymi warunkami technicznymi. Wyjątek stanowią quady wyposażone w zamknięte nadwozie oraz pasy bezpieczeństwa.

W nich używać kasków nie trzeba.

Dziecko na quadzie:

- dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem roweru pod opieką osoby dorosłej.

Nie ma bezpośredniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Należy jednak pamiętać o zapisie art. 1 ust. 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi. Ustawodawca określa tam, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Prowadzenie quada przez dziecko może być w taki właśnie sposób zinterpretowane.

Pamiętajmy. To rodzice mają obowiązek dbać o to, aby dziecko w sposób prawidłowy korzystało z czterokołowca.

W przypadku, gdy dziecko doprowadzi do realnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego poprzez kierowanie takim pojazdem za zgodą rodziców lub innych osób dorosłych, osoby takie narażają się na odpowiedzialność karną, o czym mówi art. 96 Kodeksu wykroczeń oraz art. 160 Kodeksu karnego.

Może za to grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Quadem po lesie:

- zgodnie z przepisami Ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować może karą grzywny.

Czasy, kiedy upragnionym prezentem komunijnym był zegarek już minęły. Postęp technologiczny sprawia, że bez problemu możemy stać się posiadaczami wszelkiego typu urządzeń, od elektroniki po wszelkiego rodzaju pojazdów. Czasem jednak nie do końca przemyślany zakup może być powodem przykrych przeżyć, a nawet tragedii.

Powrót na górę strony