DZIECIŃSTWO NIE BOLI - WSPÓLNA LUBUSKA SPRAWA

Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. „Dzieciństwo nie boli-wspólna lubuska sprawa”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli-wspólna lubuska sprawa”. W ramach realizacji projektu powstał Poradnik pn „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, który zawiera wskazówki i porady dotyczące postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej.

Poradnik w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

Poradnik „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Partnerami projektu byli również: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.

Powrót na górę strony