Rekrutacja 2020 r. - Ogłoszenia - SŁUŻBA W POLICJI - Policja Lubuska

Ogłoszenia - SŁUŻBA W POLICJI

Rekrutacja 2020 r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GORZOWIE WLKP.

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji do jednostek organizacyjnych Policji województwa lubuskiego na rok 2020

 

Planowane przyjęcia do służby w terminach:

27 lutego

21 kwietnia

13 lipca

16 września

5 listopada

30 grudnia

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji  (www.lubuska.policja.gov.pl), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

telefon 47 791 1260

telefon 47 791 1261

telefon 47 791 1262

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej  stanowi Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby  w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.