Ogłoszenia - SŁUŻBA W POLICJI

Rekrutacja 2020 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GORZOWIE WLKP.

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji do jednostek organizacyjnych Policji województwa lubuskiego na rok 2020

 

Planowane przyjęcia do służby w terminach:

27 lutego, 21 kwietnia,13 lipca, 16 września, 5 listopada, 30 grudnia

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji  (www.lubuska.policja.gov.pl), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

telefon 47 791 1260

telefon 47 791 1261

telefon 47 791 1262

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej  stanowi Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby  w Policji (Dziennik Ustaw z 2012 roku, pozycja 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

 

Powrót na górę strony