Dlaczego warto zostać policjantem?

 

 

Film Dlaczego warto zostać policjantem?

 

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

 • stabilne, stałe zatrudnienie;

 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

 • konkurencyjne wynagrodzenie, które z dniem 1 stycznia 2022 roku zostało podwyższone:

 

1

Kursant - (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek do 26 lat

 

3 526,25 netto

 

2

Kursant  Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  (w trakcie odbywania szkolenia podstawowego zawodowego) wiek do 26 lat

 

3 981,25 netto

 

3

Policjant po szkoleniu  zawodowym podstawowym wiek do 26 lat

 

4 509,05 netto

 

4

Policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji – po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek do 26 lat

 

4 964,05 netto

 

 

1

Kursant  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego) wiek powyżej 26 lat

 

3 335,26 netto

 

2

Kursant  Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji  (w trakcie odbywania szkolenia zawodowegopodstawowego) wiek powyżej 26 lat

 

3 705,25 netto

 

3

Policjant po szkoleniu zawodowym podstawowym wiek powyżej 26 lat

 

4 137,05 netto

 

4

Policjant Samodzielnego Podpodziału Prewencji Policji po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wiek powyżej 26 lat

 

4 545,67 netto

 • Służbę w Policji może pełnić (artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji):nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

 • prawa emerytalne po 25 latach służby;

 • możliwość doskonalenia zawodowego;

 • możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

 • prestiż zatrudnienia;

 • służbę w organizacji zaufania społecznego;

 • szeroki katalog specjalizacji;

 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

 • przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Dołącz do najlepszych!

Powrót na górę strony