Dlaczego warto zostać policjantem? - Policja Lubuska

Dlaczego warto zostać policjantem?

 

 

 

 
 
 

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).

 

 

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

 

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym  3600-3940 zł netto;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby ;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

 

I właśnie dlatego warto zostać Policjantem!