Ważne informacje

Ważne informacje

Wykaz broni palnej, na którą wymagane jest również posiadanie pozwolenia

- Rewolwery ZORAKI K-10, KESERU K-10;

- Pistolety WALTHER model P-22, WALTHER model P-99, wprowadzone do odbrotu przez firmę "KOLTER" jako broń alarmowa kal. 6 mm - są bronią palną gazową o kal. 9 mm.;

- Rewolwery SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22) produkcji polskiej firmy MATEJA;

 

Informacja dla przedsiębiorców

Uprzejmie informuję, że punkt kontaktowy Republiki Czeskiej zwrócił się z prośbą o przekazanie zainteresowanym podmiotom informacji dotyczących zasad przemieszczania broni i amunicji obowiązujących na terenie ich kraju.
Według przesłanej instrukcji przez Prezydium Policji Czeskiej, wszyscy pośrednicy w handlu bronią, którzy chcą transportować broń palną kategorii A, B, C lub ich zasadnicze części oraz amunicję do tej broni przez terytorium Czech, muszą posiadać „pozwolenie na transport”.
Broń palna kategorii A, B i C opisana jest w sekcjach 4 – 6 czeskiej ustawy Nr 119 o broni palnej z dnia 8 marca 2002r. Jeżeli chodzi o postępowanie administracyjne dotyczące tranzytu broni palnej, to procedura wskazana jest w sekcji 50 niniejszej ustawy.
Pośrednicy w handlu bronią palną oraz podmioty zajmujące się tranzytem broni palnej kategorii A, B i C, istotnych części tej broni, a także amunicji do tej broni przez terytorium Czech muszą wystąpić o czeskie „pozwolenie na transport”. Formularz wniosku można składać do czeskiej ambasady lub bezpośrednio do Prezydium Policji Republiki Czeskiej.

Przedsiębiorcy zajmujący się tranzytem broni palnej, pośrednicy w handlu bronią palną lub jego autoryzowani przedstawiciele działający w Republice Czeskiej na podstawie pełnomocnictwa, przekazują we wniosku dane:
1. nazwiska i adresy osób (podmiotów): sprzedającej lub przekazującej broń palną i osoby kupującej lub nabywającej ją lub, w stosownych przypadkach, właściciela broni;
2. adres, na który broń palna ma być wysłana lub transportowana;
3. liczbę sztuk broni palnej przeznaczonej do wysyłki lub transportu;
4. dane szczegółowe umożliwiające identyfikację broni palnej;
5. środki transportu;
6. datę wyjazdu i przewidywaną datę przybycia;
7. dokumenty towarzyszące np. licencja na eksport i import broni palnej.

Prezydium Policji Republiki Czeskiej bada warunki, na których ma być przeprowadzony transport broni, w szczególności w odniesieniu do szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Po zbadaniu wszelkich okoliczności Prezydium Policji Republiki Czeskiej upoważnia przedsiębiorcę do tranzytu, wydając czeski dokument tranzytowy. Dokument ten musi towarzyszyć przesyłce broni palnej podczas tranzytu i należy go okazać na każde żądanie władz czeskich.
W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tranzytu broni palnej przez terytorium Republiki Czeskiej należy kontaktować się z Panem Davidem Hanuška reprezentującym Prezydium Policji Republiki Czeskiej pod nr tel. 420 974 834 278 lub adresem poczty e-mail: rszbm@mvcr.cz

Powrót na górę strony