Pozwolenia i ochrona

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

Przyjęcia petentów we wtorki w godzinach 8:00 - 18:00 oraz środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00

z zastrzeżeniem, że wyznaczonym dniem dla możliwości deponowania broni i amunicji jest każda środa tygodnia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 10:00 - 14:00

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 

SEKRETARIAT

telefon  47 791 1870

fax  47 791 1895

email: sekretariat.wpa@go.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ do spraw POZWOLEŃ NA BROŃ

telefon  47 791 1882

telefon  47 791 1883

telefon  47 791 1884

telefon  47 791 1873

 

ZESPÓŁ do spraw  OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

Nadzór nad SUFO,  uzgadnianie planów ochrony

telefon  47 791 1873

telefon  47 791 1885

 

Pracownik ochrony, licencja detektywa

telefon  47 791 1886

telefon  47 791 1887

telefon  47 791 1888

telefon  47 791 1889

 

 

POZWOLENIE NA BROŃ

OCHRONA

WYKAZ LEKARZY I PSYCHOLOGÓW

OPŁATY SKARBOWE

PLIKI DO POBRANIA

 

 

I. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie niezbędnych czynności administracyjno-technicznych odnoszących się do wydawanych uprawnień w zakresie:

1) pozwoleń na broń,

2) kwalifikowanych pracowników ochrony,

3) licencji detektywistycznych

 

II. Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelstwo polskie.

III.Nadzór nad koncesjonowaną działalnością gospodarczą w ustawowo określonym zakresie nad podmiotami prowadzącymi:

1) usługi dotyczące ochrony osób i mienia, w tym szczególny nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,

2) obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz przedmiotami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 

Powrót na górę strony