Pozwolenia i ochrona

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10

Przyjęcia petentów we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00

z zastrzeżeniem, że wyznaczonym dniem dla możliwości deponowania broni i amunicji jest każda środa tygodnia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 10:00 - 14:00

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów.

 

Zespół do spraw Pozwoleń na broń:

Telefon:

477911882

477911883

477911884

477911873

 

Zespół do spraw Ochrony osób i mienia :

Telefon:

477911886

477911887

477911888

477911889

 

Nadzór nad SUFO, uzgodnienia planów ochrony

Telefon:

477911885

 

Za nieudogodnienia przepraszamy.

 

SEKRETARIAT

telefon  47 791 1870

fax  47 791 1895

email: sekretariat.wpa@go.policja.gov.plundefined

 

ZESPÓŁ do spraw POZWOLEŃ NA BROŃ

telefon  47 791 1882

telefon  47 791 1883

telefon  47 791 1884

 

ZESPÓŁ do spraw  OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

Nadzór nad SUFO,  uzgadnianie planów ochrony

telefon  47 791 1873

telefon  47 791 1885

 

Pracownik ochrony, licencja detektywa

telefon  47 791 1886

telefon  47 791 1887

telefon  47 791 1888

telefon  47 791 1889

 

 

POZWOLENIE NA BROŃ

OCHRONA

WYKAZ LEKARZY I PSYCHOLOGÓW

OPŁATY SKARBOWE

PLIKI DO POBRANIA

 

 

I. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie niezbędnych czynności administracyjno-technicznych odnoszących się do wydawanych uprawnień w zakresie:

1) pozwoleń na broń,

2) kwalifikowanych pracowników ochrony,

3) licencji detektywistycznych

 

II. Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelstwo polskie.

III.Nadzór nad koncesjonowaną działalnością gospodarczą w ustawowo określonym zakresie nad podmiotami prowadzącymi:

1) usługi dotyczące ochrony osób i mienia, w tym szczególny nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,

2) obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz przedmiotami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 

Powrót na górę strony