Psychologia Policyjna Stosowana - PPS

Psychologia Policyjna Stosowana - PPS

Psychologia Policyjna Stosowana to specjalizacja, której celem jest aplikowanie osiągnięć wiedzy psychologicznej w realizowaniu zadań ustawowych Policji: operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych oraz administracyjno - porządkowych. Psycholog, w zależności od decyzji osoby zlecającej wykonanie zadania, może wystąpić w charakterze osoby posiadającej wiadomości specjalne lub biegłego.

Służba kryminalna

Psychologowie uczestniczą w przygotowywaniu oraz realizacji czynności dochodzeniowo - śledczych i operacyjno - rozpoznawczych.

Najważniejsze z tych czynności w zakresie śledczym, to:

 • określanie strategii śledczych,

 • opracowywanie taktyki czynności procesowych,

 • pozyskiwanie informacji odnoszących się do danego przestępstwa lub czynu karalnego za pomocą rozmowy psychologicznej i wywiadu psychologicznego,

 • analiza przestępczości (badanie natury, zakresu i rozwoju przestępczości lub poszczególnych obszarów przestępczości w nawiązaniu do przestrzeni geograficznej, czasu. Przez wyszukiwanie wzorców postępowania przestępnego (modus operandi) i okazji do popełniania przestępstw – strategia zwalczania przestępczości)

 • analiza porównawcza spraw (wyszukiwanie według ustalonego wzorca i wybranych kryteriów, kojarzenie informacji o podobnych zdarzeniach przestępnych w celu ustalenia, które z nich mogły być popełnione lub zorganizowane przez te same osoby).

 • analiza profilu ogólnego (próba ustalenia cech charakterystycznych osób popełniających ten sam rodzaj czynów, szczególne predyspozycje)

 • analiza profilu szczególnego (sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw),

 • analiza grup przestępczych (uporządkowanie dostępnych danych psychologicznych o grupie przestępczej w celu określenia jej struktury, zakresu działalności i roli każdego z jej członków).

 • sporządzanie portretów psychologicznych osób zaginionych

Najważniejsze czynności z zakresu operacyjno - rozpoznawczego, to:

 • wspomaganie planowania przedsięwzięcia werbunkowego w zakresie danych psychologicznych, np. sporządzanie portretów psychologicznych figurantów

 • opracowywanie taktyki rozmowy werbunkowej

 • opracowywanie wskazówek do prowadzenia źródła

Służba prewencyjna

 1. Współuczestniczenie w działaniach w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej

 2. Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych i profilaktycznych

 3. Udział w akcjach lub operacjach policyjnych

 4. Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii policyjnej stosowanej

Powrót na górę strony