Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Od 2010 psycholodzy policyjni uczestniczyli w pracach grupy roboczej, działającej przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), której zadaniem było stworzenie nowoczesnego programu profilaktyki alkoholowej dla służb mundurowych. Grupa skupiała przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej i Służby Więziennej.

Główne założenia programu

Do głównych założeń, o których powinno pamiętać się w czasie realizacji zadań przewidzianych programem, należą:

- prowadzenie podstawowych działań profilaktycznych i naprawczych związanych z używaniem alkoholu;

- szkolenie profilaktyczne obejmuje wszystkich policjantów i pracowników Policji;

- osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie wzorców i rozwiązywanie problemów związanych z niewłaściwym piciem alkoholu są przełożeni;

- rolą psychologów (bezpośrednich realizatorów programu) jest prowadzenie szkoleń profilaktycznych, indywidualna praca psychologiczna z osobą nadużywającą alkoholu i wspieranie kadry kierowniczej w rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

- indywidualna praca z osobą nadużywającą alkoholu może polegać na:

- zastosowaniu tzw. krótkiej interwencji – ocena sytuacji połączona z poradą dotyczącą dalszego postępowania;

- budowaniu motywacji do skorzystania z terapii uzależnienia;

- udzielaniu pomocy psychologicznej w sytuacji picia ryzykownego lub szkodliwego (szczególnie, kiedy lokalne instytucje zajmujące się leczeniem uzależnień nie mają oferty dla takich osób);

- formami wsparcia przełożonych są:

- pomoc w określeniu rodzaju problemu, nazwaniu symptomów;

- pomoc w wyborze najwłaściwszej drogi postępowania z podwładnym;

- przygotowanie przełożonego do indywidualnej rozmowy z podwładnym;

- przygotowanie interwencji kryzysowej (interwencji alkoholowej);

- wsparcie w procesie monitorowania podwładnego.

 

Jak pomagać, żeby nie szkodzić? Które zachowania są korzystne dla kogo?

  • Powiedz wprost, że przeszkadza Ci picie kolegi zgodnie z zasadą: Widzisz, czujesz, reagujesz.

  • Powiedz mu, czego nie będziesz robił, jeśli będzie nadużywał alkoholu i będzie to miało wpływ na jego pracę.

  • Spróbuj go zmotywować, daj namiar do konkretnej placówki, która zajmuje się pomocą osobom nadużywającym alkoholu.

  • Skorzystaj z pomocy innych kolegów, psychologa, zorganizuj sobie ich wsparcie, powiedzcie mu razem, czego od niego oczekujecie.

  • Nie ukrywaj, nie pilnuj, nie diagnozuj, nie chroń, nie bagatelizuj.

  • Jeśli to nie zadziała, masz prawo powiedzieć o tym przełożonemu.

 

Samodiagnoza – Test AUDIT

Wynik testu sam w sobie nie stanowi diagnozy – jest jedynie pierwszym krokiem do tego, aby zasięgnąć opinii specjalisty, pogłębić wywiad, zaplanować, jakie kroki można podjąć, aby zmienić swój sposób używania alkoholu na mniej destrukcyjny.

1 butelka/puszka piwa 0,5l  = ok. 2 porcje standardowe

1 butelka wina 0,75 l = ok. 7,5 porcji standardowych

1 butelka wódki 0,5l = ok. 16 porcji standardowych

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego schematu.

Zanotuj liczbę punktów. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens.

  1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

(0) nigdy

(1) raz w miesiącu lub rzadziej

(2) 2 do 4 razy w miesiącu

(3) 2 do 3 razy w tygodniu

(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?

(0) 1-2 porcje

(1) 3-4 porcje

(2) 5-6 porcji

(3) 7,8 lub 9 porcji

(4) 10 lub więcej

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy

(1)rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

 

Liczba punktów w teście AUDIT :

• w przedziale 8-15 wskazuje na picie ryzykowne, chociaż może on też ujawniać pacjentów pijących szkodliwie lub uzależnionych.

• Liczba punktów w teście AUDIT w przedziale 16-19 wskazuje ogólnie na picie szkodliwe, chociaż może ona też ujawniać również pacjentów uzależnionych.

• Uzyskanie w teście AUDIT wyniku na poziomie 20 lub więcej punktów wskazuje na uzależnienie od alkoholu, choć twierdzenie takie może być prawdziwe również w odniesieniu do wyniku niższego.

 

Przydatne strony internetowe:

www.parpa.pl

www.krajowarada.pl

Powrót na górę strony