Opieka psychologiczna i psychoedukacja - OPiP

Opieka psychologiczna i psychoedukacja - OPiP

Psychologowie z tej specjalizacji pracują na rzecz policjantów i pracowników cywilnych Policji. Do psychologa można zgłosić się z pominięciem drogi służbowej, a psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, która nie dopuszcza do ujawnienia informacji ze spotkań z klientem bez jego zgody. Psycholog może poinformować przełożonego tylko w wypadku, kiedy zachowanie jego klienta zagraża życiu lub zdrowiu jego samego lub innych osób.

Zadania psychologów ze specjalizacji opieka psychologiczna i psychoedukacja:

 1. Udzielanie porad oraz prowadzenie psychoterapii
  Oferta skierowana jest do wszystkich osób doświadczających trudności w życiu osobistym lub zawodowym, a także osób chcących pod opieką psychologa rozwijać swoje kompetencje osobiste. Pomagamy w sytuacji kryzysu osobistego, trudności w relacjach z ludźmi, w tym w rodzinie, a także jako pomoc w nabywaniu lub rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania się, asertywności i wielu innych.

 2. Podejmowanie działań interwencyjnych (w postaci tzw. pierwszej pomocy emocjonalnej lub interwencji kryzysowej) po wystąpieniu sytuacji potencjalnie lub faktycznie naruszającej stabilność emocjonalną człowieka, w tym m. in.:

  • śmierci

  • zagrożenia samobójstwem lub jego popełnienia

  • użycia broni przez policjanta

  • przeżycia traumatycznego, kiedy osoba była w stanie zagrożenia życia lub doświadczyła zdarzenia naruszającego równowagę psychiczną

  • nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

  • ujawnienia jakiejkolwiek formy przemocy w służbie/pracy lub w rodzinie policjanta/pracownika Policji

  • wystąpienia sytuacji konfliktowej.

Po udzieleniu wsparcia na zasadzie interwencyjnej psycholog, w sytuacjach tego wymagających, zaproponuje plan dalszych spotkań, aby nikogo nie zostawić bez potrzebnej mu pomocy.

 1. Prowadzenie zajęć, spotkań lub warsztatów o charakterze profilaktycznym (np. zapobieganie uzależnieniu od alkoholu, profilaktyka samobójstw, radzeniu sobie ze stresem) lub edukacyjnym (grupowe spotkania uczące sposobów rozwiązywania problemów, asertywności, komunikacji, prowadzenia wystąpień publicznych i innych).

Powrót na górę strony