Akty prawne

Akty prawne

Zasady etyki zawodowej policjanta

Zarzadzenie KGP w sprawie hierarchiczności w Policji

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

 

Tematykę Praw Człowieka regulują również następujące Akty Prawne:

Karta Narodów Zjednoczonych
Konwencja Praw Dziecka
Międzynarodowa Konwencja dotycząca likwidacji dyskryminacja rasowej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Protokół Dodatkowy do KwSLWFDK
Protokół fakultatywny do MPPOiP
Wzorcowe Reguły Postępowania z Więźniami
Deklaracja Praw Mniejszości Narodowych, Etnicznych, Religijnych i Językowych
Drugi Protokół Fakultatywny do MPPOiP
Konwencja dotycząca likwidacji dyskryminacji kobiet
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

 

Powrót na górę strony