Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

nasze logo largeStanowisko Dyżurnego Policji w Centrum Współpracy w Świecku - obsługiwane całodobowo:

Osoba upoważniona do kontaktów - st. asp. Sylwester Ksiuk

W Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku służbę pełnią następujące służby:

  • Ze strony polskiej: Policja, Straż Graniczna, Izba Celna.
  • Ze strony niemieckiej: Policja Federalna, Policje Landowe: Brandenburgii, Saksonii, Mecklenburgii- Pomorza Przedniego oraz Urząd Celny.

Policję polską reprezentują funkcjonariusze Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Centrum Współpracy pełni służbę całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Podstawą prawną funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy jest umowa między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy Policji i Straży Granicznych na terenach przygranicznych podpisana w Berlinie 26.02.2002 roku

Centrum Współpracy obsługuje jednostki Policji polskiej (KWP, KPP, KP) mające swoją siedzibę na terenach przygranicznych w rozumieniu w/w umowy międzyrządowej tj. (woj. zachodniopomorskie; lubuskie; dolnośląskie) oraz jednostki Policji niemieckiej mające swoją siedzibę na terenie przygranicznych landów: (Mecklenburgia-Pomorze Przednie; Brandenburgia, Saksonia oraz Berlin).

W sprawach bardzo pilnych związanych z zagrożeniem życia i zdrowia obsługiwane są również jednostki Policji polskiej z całego kraju oraz jednostki Policji niemieckiej z całego obszaru Niemiec.

Powrót na górę strony