Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne

Data publikacji 25.07.2012

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GORZOWIE WLKP.

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Zygalskiego 2 (siedziba)
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10 (adres do korespondencji)
tel. sekretariat (95)7381370 faks (95)7381375
e-mail: nacz.labkrym@go.policja.gov.pl

Kierownictwo:

p. o. Naczelnika –  nadkom. Artur Babiracki - tel. (95) 7381371

Z-ca Naczelnika – podinsp. Jan Spilnyk - tel. (95) 7381372

Powrót na górę strony