Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 06.11.2012

1-830Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Środki, które przeznacza Fundacja na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

Pomoc dla poszkodowanych rodzin udzielana jest w formie:

  • zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom, pozostającym w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

  • stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

  • organizowanie i dofinansowywanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Fundacja opiekuje się wdowami i sierotami po poległych policjantach w służbie z terenu całej Polski.

Każdy, kto chciałby pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom pokrzywdzonym przez los może wesprzeć Fundację poprzez:

  • złożenie oświadczenia zawierającego prośbę o comiesięczne potrącenia określonej kwoty ze swojego uposażenia na rzecz Fundacji,

  • włożenia datku pieniężnego do puszek – podczas trwania zbiórki publicznej,

  • dokonanie dobrowolnej wpłaty na konto bankowe Fundacji:
    Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

  • przekazanie 1% podatku przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
KRS 0000101309

 

Druk wpłaty darowizny na rzecz Fundacji (PDF)

Powrót na górę strony