Praktyczne informacje - Policja Lubuska

Praktyczne informacje

Praktyczne informacje

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, od godz. 10.00 do godz. 18.00, w siedzibie KWP w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kwiatowej 10 (wejście od ul. Sielskiej).

Ponadto, codziennie w godzinach urzędowania, dyżur pełnią funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP Gorzów Wlkp.:

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.:

-         telefon resortowy: 79-11470, 79-11473, 79-11478 lub 79-11480,

-         telefon miejski: 47 791-1470, 47 791-1473, 47 791-1478 lub 47 791-1480.