Pełnomocnik Komendnta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Pełnomocnik Komendnta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

mł. insp. Anna Szydzik

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.

tel. 47 791 1411
kom. 519 534 308
e-mail: anna.szydzik@go.policja.gov.pl

 

 

Sprawy związane z Funduszem Socjalnym Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

Katarzyna Jarocka

Inspektor Wydziału Nieruchomości KWP w Gorzowie Wlkp.

tel. 47 791 1824
e-mail: katarzyna.jarocka@go.policja.gov.pl

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego