Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,

  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,

  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Poświadczenie to można uzyskać w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Kwiatowa 10.

Powrót na górę strony