Kontakt - Policja Lubuska

Kontakt

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

ulica Kwiatowa 10
66 - 400 Gorzów Wielkopolski

Wejście do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji od ulicy Sielskiej

Centrala telefoniczna: 47 791 1900

Telefony alarmowe: 997 | 112

 

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

email: dyzurny@go.policja.gov.pl

Numer telefonu: 47 79 111 11 lub 47 791 1131

 


 

Kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

email:kwpgorzow@go.policja.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

obsługa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30


Kontakt z jednostką Policji w nagłych sytuacjach lub wymagających interwencji Policji dla osób głuchoniemych i niedosłyszących


Skargi, wnioski, uwagi na temat funkcjonariuszy, pracowników Policji:

sekretariat.kontroli@go.policja.gov.pl

Powrót na górę strony