Kontakt - Policja Lubuska

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Centrala telefoniczna: 47 791 1900

Telefony alarmowe: 997 | 112

Dyżurny KWP: 47 791 1111, 47 791 1131

e-mail: kwpgorzow@go.policja.gov.pl