II Turniej strzelecki - Policja Lubuska

II Turniej strzelecki

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza  uczniów klas o profilu policyjnym i wojskowym do udziału w  „II Turnieju Strzeleckim o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

            Celem turnieju będzie promowanie zawodu policjanta, propagowanie wychowania w oparciu o zasadę fair play podczas współzawodnictwa w sportach strzeleckich oraz upowszechnienie strzelectwa sportowego wśród młodzieży.

            Turniej zostanie przeprowadzony 27 kwietnia 2020 roku w Zielonogórskim Klubie Sportowym „Gwardia” w Zielonej Górze.

            Turniej składać się będzie z dwóch konkurencji strzeleckich.

- strzelanie z broni krótkiej,

- strzelanie z broni długiej.

            Termin zgłaszania drużyn mija  27 marca 2020 r. Warunkiem przystąpienia drużyny do turnieju będzie zgłoszenie jej przez Szkołę na  karcie zgłoszeniowej oraz przesłanie na adres:  Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., ul. Kwartowa 10, 66 – 400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „II Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”.

Do karty zgłoszeniowej należy załączyć „Klauzulę zgody” i „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”  podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego uczestnika Turnieju.

Pliki do pobrania