Konkurs na MEM PROFILAKTYCZNY DOT. PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY - Policja Lubuska

Konkurs na MEM PROFILAKTYCZNY DOT. PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY

W ramach obchodów DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. organizuje Konkurs na MEM profilaktyczny dot. przeciwdziałania cyberprzemocy dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych woj. lubuskiego. Celem konkursu jest ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń  w Internecie i możliwościom przeciwdziałania cyberprzemocy oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec cyberprzemocy. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „MEM-u” („MEM” - termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę dzieci i młodzieży na zagrożenia związane z cyberprzemocą i możliwości przeciwdziałania cyberprzemocy.

Konkurs rozpoczyna się 10 lutego 2020 r., prace można nadsyłać do końca lutego. Komisja konkursowa do 15 marca 2020 r. oceni prace biorąc pod uwagę zgodność treści MEM-u z założeniami konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na MEM oraz wartość merytoryczną i walory edukacyjne MEM-u (możliwość wykorzystania w czasie kampanii medialnych). Autorzy prac, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne poniżej.