Absolwent klasy policyjnej został właśnie policjantem - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Zielona Góra

Absolwent klasy policyjnej został właśnie policjantem

Data publikacji 11.01.2019

We wtorek (8 stycznia) szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Wśród 20 funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie na sztandar jest także absolwent klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku, posterunkowy Oskar Marcinkiewicz.

Zielonogórska Komenda Miejska Policji od kilku lat współpracuje z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku, gdzie funkcjonują klasy mundurowe o profilach: policyjnym, wojskowym i strażackim. Policjanci biorą udział w zajęciach tematycznych z uczniami, a także organizują wspólnie wiele różnych działań. Uczniowie klasy policyjnej często towarzyszą policjantom w różnych działaniach profilaktycznych, podczas festynów oraz imprez dla dzieci i młodzieży.

Oskar Marcinkiewicz od początku nauki w klasie o profilu policyjnym deklarował, że chce w przyszłości zostać policjantem, co bardzo ucieszyło opiekuna tej klasy mł. insp. w stanie spoczynku Piotra Puchałę, który zawsze angażował go do wspólnych działań z Policją. Dzięki udziałowi i ogromnemu zaangażowaniu, Oskar Marcinkiewicz jest znany wielu policjantom, z którymi współpracował, a Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze doceniając to zaangażowanie wyróżnił go specjalną nagrodą.


Policjant zanim jeszcze założył mundur chętnie brał udział m.in. w działaniach na rzecz przeciwdziałania przestępczości na szkodę osób starszych „Uwaga Oszust”, spotykał się z najmłodszymi dla których chętnie przebierał się za tygrysa Lupo – maskotkę lubuskiej Policji, wraz z koleżankami i kolegami brał udział w zabezpieczeniu imprez kulturalnych i sportowych, uczestniczył w imprezach plenerowych, pomagał podczas targów pracy. Widząc zaangażowanie Oskara oraz jego koleżanek i kolegów policjanci chętnie zapraszali ich na zajęcia do Komendy Miejskiej Policji, organizowali spotkania z policjantami z innych krajów, a także sami prowadzili z nimi lekcje. W ramach wycieczki szkolnej policjanci zorganizowali zawody strzeleckie w strzelaniu z broni krótkiej, podczas których zajął 2 miejsce.
Dzięki zaangażowaniu zarówno uczniów jak i dyrekcji liceum, policjanci na terenie placówki przeprowadzili ćwiczenia, podczas których odbijali uczniów – zakładników, uwięzionych przez uzbrojonych napastników, którzy wtargnęli do szkoły. Uczniowie świetnie się spisali w roli pozorantów i bardzo dobrze przygotowali do swoich ról poświęcając na przygotowania dużo czasu.


http://zgora.lubuska.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/21064,Terrorysci-zaatakowali-szkole-cwiczenia-Policji.html?search=578349

Zanim Oskar został policjantem przygotowywał się do rekrutacji. Oprócz nauki teorii chciał przygotować się do egzaminu praktycznego i skorzystał z możliwości jaką dla kandydatów zorganizowali policjanci – ćwiczył na specjalnym torze przeszkód pod okiem doświadczonych policyjnych instruktorów, którzy podpowiadali jak prawidłowo technicznie pokonać tor przeszkód i osiągnąć jak najlepszy czas.
Oskar Marcinkiewicz przeszedł pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji i 8 stycznia został policjantem, a wkrótce po odbyciu szkolenia w Szkole Policji w Pile, będzie mógł podjąć służbę.  Swoją postawą i zaangażowaniem zachęca innych uczniów liceum do wstąpienia w policyjne szeregi. Wiadomo już, że kolejne osoby z LO w Czerwieńsku planują przystąpić do procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy i życzymy powodzenia.

 

źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze