Spaliny STOP = działania „SMOG” - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Zielona Góra

Spaliny STOP = działania „SMOG”

Data publikacji 04.10.2017

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego włączyli się w ogólnopolską akcję „Smog” i kontrolowali emisję spalin do atmosfery, a także stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach powiatu zielonogórskiego. Szczególną uwagę zwracali na układ wydechowy, którego sprawność sprawdzano przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzęty takiego jak dymomierz i analizator spalin.

Głównym celem wtorkowych (3 października) policyjnych działań było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. A taka usterka wpływa na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwracali szczególną uwagę także na stan trzeźwości kierujących. Mundurowi w „białych czapkach” sprawdzali układ wydechowy pod kątem nadmiernego zadymienia, sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, ponadto zwracali uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdu. Policjanci za pomocą dymomierza i analizatora spalin kontrolowali czy zatrzymywane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności.

Kierujący, których pojazdy nie spełniali wymogów określonych przepisami prawa, musieli się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, których policjanci przez cały dzień działań „SMOG” w sumie zatrzymali ośmiu kierowcom. Dokumenty zostaną zwrócone dopiero po usunięciu usterki.

Pamiętajmy

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

 

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze