Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji - Pion prewencyjny - Policja Lubuska

Pion prewencyjny

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji

Dowódca

podinsp. Krzysztof Janiszewski

tel.: +48 95 7381120

fax +48 95 7381125

e.mail: at@go.policja.gov.pl