„...Służyć wiernie Narodowi...” Nowi policjanci w Lubuskiej Policji - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

„...Służyć wiernie Narodowi...” Nowi policjanci w Lubuskiej Policji

Data publikacji 25.09.2019

Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W środę (25 września) 13 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Wśród 13 nowo przyjętych policjantów są cztery kobiety. To policjanci, którzy po szkoleniu podstawowym w Pile trafią do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Wschowie oraz Żarach. Słowa przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z dużym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Uroczystość odbyła się w obecności Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny Michalak -gospodarza dzisiejszej uroczystości oraz jej zastępców, Kapelana Lubuskiej Policji- księdza kanonika Jerzego Piaseckiego, kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego, rodzin nowo przyjętych policjantów oraz policjantów wyróżnionych medalami Prezydenta RP.

Szefowa lubuskich stróżów prawa nadinsp. Helena Michalak zwróciła się do policyjnych adeptów słowami: „...Rok 2019 jest dla całej policyjnej formacji rokiem wyjątkowym. 24 lipca obchodziliśmy jubileusz 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej. Na przestrzeni tych 100 lat zmieniło się wiele, a właściwie wszystko. Jednak to, co pozostało niezmienne to znaczenie słowa SŁUŻBA. Dziś, podobnie jak w 1919 roku, rozumiemy ją jako poświęcenie, posłannictwo i misję. Uroczystość ślubowania jest zatem świadomą i dobrowolną deklaracją podjęcia służby. Jest przypieczętowaniem życiowego wyboru, a zarazem momentem wejścia do policyjnej społeczności”.


Ale dzisiejsza uroczystość była wydarzeniem szczególnym nie tylko ze względu na przyjęcie nowych policjantów, którzy wygłosili słowa Roty i rozpoczęli służbę w lubuskiej Policji. Wręczono bowiem wyjątkowe wyróżnienia – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnią Służbę” oraz przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant” i „Medale za Zasługi dla Policji”. Wyróżnienia, którymi dziś uhonorowaliśmy 12 lubuskich policjantów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z lubuską Policją, są wyrazem naszego uznania dla służby i pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego. „Medalami za Zasługi dla Policji” uhonorowani zostali: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. – Pan Mariusz Potocki oraz pełniący obowiązki Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze – Pan Grzegorz Ławrynowicz.

Młodzi policjanci niebawem rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji w Pile spędzą najbliższe sześć miesięcy. Po powrocie będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych. .

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

foto: podkom. Grzegorz Jaroszewicz

video: podkom. Maciej Kimet

 

 

 

 

 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.
 • sztandar i ślubujący policjanci
 • kadra kierownicza lubuskiej Policji
 • medale
 • nowi policjanci
 • wyróżnieni policjanci
 • poczet sztandarowy
 • nowa funkcjonariuszka lubuskiej Policji
 • policjanci przyjęci do słuzby
 • kapelan, wojewoda lubuski oraz komendanci KWP w Gorzowie Wlkp
 • zastępca KWP w Gorzowie Wlkp.
 • policjanci przyjęci do służby
 • policjanci podczas uroczystości slubowania
 • sztandar KWP w Gorzowie Wlkp.
 • ślubujący policjanci
 • nowi policjanci podczas policyjnej uroczystości
 • zastępcy KWP w Gorzowie Wlkp.
 • policjanci przed w trakcie uroczystości ślubowania
 • dowódca uroczystości
 • policjanci wypowiadają słowa roty
 • ślubowanie policjantów
 • policjanci wypowiadają słowa roty ślubowania w sali konferencyjnej
 • nowa policjantka ślubuje
 • nowi policjanci ślubują
 • policjanci przyjęci do lubuskiej Policji podczas ślubowania
 • policjant wypowiada słowa roty
 • nowi policjanci w czasie ślubowania
 • policjanci i sztandar KWP w Gorzowie Wlkp.
 • kapelan lubuskiej Policji
 • naczelnik prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.
 • kadra kierownicza lubuskiej Policji podczas ślubowania
 • policjanci i baner na 100. rocznice powołania Policji Państwowej
 • gratulacje od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
 • wojewoda lubuski gratuluje policjantom
 • komendant wojewódzki policji gratuluje nowym policjantom
 • zaproszeni goście i kadra Lubuskiej Policji
 • policyjna szpada
 • kadra lubuskiej policji
 • wręczenie nagród przez Wojewodę Lubuskiego
 • wręczenie nagród przez Wojewodę Lubuskiego
 • odznaczeni policjanci
 • wręczenie nagród
 • wręczenie nagród
 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręcza medale
 • nadinsp. Helena Michalak wręcza medale wyróżnionym policjantom
 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
 • Nowo przyjęci policjanci w dwuszeregu
 • Zdjęcie Roty ślubowania
 • Zdjęcie kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
 • Policjant z pocztu sztandarowego
 • Zdjęcie grupowe wszystkich obecnych na uroczystości
 • Zdjęcie telefonu, na którym filmowani są policjanci
 • Policjant z dzieckiem na ręku
 • insp. Lubuskiej Policji z nowo przyjętą policjantką
 • Policjant z dzieckiem na ręku
 • Policjantka z podinsp. z Lubuskiej Policji
 • Nowo przyjęta policjantka z dzieckiem
 • Nowo przyjęta policjant z rodziną pozuje do zdjęcia
 • Nowo przyjęta policjantka udziela wywiadu do Radia Gorzów Wlkp.
 • Nowo przyjęta policjantka udziela wywiadu do TVP3 Gorzów Wlkp.