Wydział Konwojowy - Pion prewencyjny - Policja Lubuska

Pion prewencyjny

Wydział Konwojowy

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Przemysław Muszyński

Zastępca Naczelnika Wydziału

podinsp. Emilian Pal

Sekretariat

Małgorzata Wiśniewska

tel.: +48 95 7381970

fax +48 95 7381975

e-mail: sekretariat.konw@go.policja.gov.pl