Wydział Postępowań Administracyjnych - Pion prewencyjny - Policja Lubuska

Pion prewencyjny

Wydział Postępowań Administracyjnych

Naczelnik Wydziału

podinsp. Lesław Bajgert

Sekretariat

Iwona Staszewska

tel.: +48 95 7381870

fax +48 95 7381895

e-mail: sekretariat.wpa@go.policja.gov.pl