Wydział Ruchu Drogowego - Pion prewencyjny - Policja Lubuska

Pion prewencyjny

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Wiesław Widecki

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Dariusz Wróblewski

Sekretariat

Bilewicz Ewa

tel.: +48 95 7381170

fax +48 95 7381195

e-mail: sekretariat.wrd@go.policja.gov.pl