Sztab Policji - Pion prewencyjny - Policja Lubuska

Pion prewencyjny

Sztab Policji

p.o. Naczelnika Sztabu Policji

kom. Piotr Psiuk

p.o. Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji

nadkom. Magdalena Worach

Sekretariat

Angelika Mierzejewska   

tel.: +48 95 7381120

fax +48 95 7381125

e-mail: sekretariat.sztab@go.policja.gov.pl