Wydział Prewencji - Pion prewencyjny - Policja Lubuska

Pion prewencyjny

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału

podinsp.. Wiesław Adamski

Sekretariat

Violetta Janicka

tel.: +48 95 7381570

fax +48 95 7381595

e-mail: sekretariat.prew@go.policja.gov.pl