Wydział Łączności i Informatyki - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Łączności i Informatyki

Naczelnik Wydziału

nadkom. Wojciech Bilewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału

nadkom. Artur Śniowski

Sekretariat

tel.: +48 95 7381620
tel.: +48 95 7381635

e-mail: sekretariat.wlii@go.policja.gov.pl