Wydział Łączności i Informatyki - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Łączności i Informatyki

p.o. Naczelnika Wydziału

nadkom. Artur Śniowski

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Sekretariat

tel.: +48 95 7381620
tel.: +48 95 7381635

e-mail: sekretariat.wlii@go.policja.gov.pl