Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Kierownik Sekcji

Małgorzata Spiczak

tel.: +48 95 7381832

tel.: +48 95 7381450