Wydział Nieruchomości - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Nieruchomości

p.o. Naczelnika Wydziału

podinsp. Adam Tarasiuk

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Sekretariat

Marta Urbaniak

tel.: +48 95 7381820

fax +48 95 7381825

e-mail: sekretariat.wn@go.policja.gov.pl