Wydział Nieruchomości - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Nieruchomości

Naczelnik Wydziału

podinsp. Przemysław Kawecki

Zastępca Naczelnika Wydziału

podinsp. Adam Tarasiuk

Sekretariat

Marta Urbaniak

tel.: +48 95 7381820

fax +48 95 7381825

e-mail: sekretariat.wn@go.policja.gov.pl