Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Naczelnik Wydziału

podinsp. Lidia Mierzejewska

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Leszek Pasek

Sekretariat

Iwona Oburzyńska

tel.: +48 95 7381420

fax +48 95 7381455

e-mail: sekretariat.gmt@go.policja.gov.pl