Wydział Ochrony Informacji Niejawnych - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Mirosław Olejnik

Zastępca Naczelnika Wydziału

podinsp. Przemysław Pawlus

Sekretariat

Kinga Świderska

tel.: +48 95 7381070

tel.: +48 95 7381085

e-mail: sekretariat.oin@go.policja.gov.pl