Wydział Ochrony Informacji Niejawnych - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

p.o. Naczelnik Wydziału

podinsp. Mirosław Olejnik

 

Sekretariat

Anna Szabat

tel.: +48 95 7381070

tel.: +48 95 7381085

e-mail: sekretariat.oin@go.policja.gov.pl