Zespół Psychologów - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Zespół Psychologów

Praca psychologów policyjnych, jej zakres, sposób wykonywania oraz szczegółowy opis specjalizacji, w ramach których psychologowie realizują zadania opisany został w ZARZĄDZENIU NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. Zachęcamy do zapoznania się!

Zespół Psychologów

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 738 12 07
fax. 95 738 12 55
tel res. 79 11207
fax. res. 79 11255
e-mail: psycholog@go.policja.gov.pl

Koordynator Zespołu Psychologów

mgr Magdalena Mielczarek-Snopek - psycholog
pok. 23C
tel. 95 738 12 07
e-mail: magdalena.mielczarek-snopek@go.policja.gov.pl

Psychologowie Zespołu:

 

st. post. mgr Paulina Dyl
pok. 24C
tel. 95 738 12 33
e-mail: paulina.dyl@go.policja.gov.pl

 

Aneta Pawlaczyk

tel. 95 738 12 42

e-mail: aneta.pawlaczyk@go.policja.gov.pl

 

Pracownia badań psychologicznych – p. 25C