Wydział Komunikacji Społecznej - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Komunikacji Społecznej

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Anna Szydzik

Sekretariat

Barbara Placek

tel.: +48 95 7381410

fax +48 95 7381505

e-mail: sekretariat.wks@go.policja.gov.pl