Wydział Kadr i Szkolenia - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Kadr i Szkolenia

p.o. Naczelnika Wydziału

podinsp. Małgorzata Trubiłowicz

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Sekretariat

Martyna Błachowicz

tel.: +48 95 7381220

fax +48 95 7381235

e-mail: sekretariat.kadr@go.policja.gov.pl