Zespół do spraw Prawnych - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Zespół do spraw Prawnych

Radcowie Prawni

Sebastian Leś

tel.: +48 95 7381310

Anna Leś-Hatys

tel.: +48 95 7381309

Tomasz Domina

tel.: +48 95 7381308

Sekretariat

tel.: +48 95 7381410

fax +48 95 7381505