Wydział Kontroli - Pion logistyczny - Policja Lubuska

Pion logistyczny

Wydział Kontroli

p.o. Naczelnika Wydziału

mł. insp. Grażyna Skalska

Sekretariat

Anna Szymańska

tel.: +48 95 7381470

fax +48 95 7381485

e-mail: sekretariat.kontroli@go.policja.gov.pl