Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą - Pion kryminalny - Policja Lubuska

Pion kryminalny

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

p.o.Naczelnik Wydziału

kom. Rafał Blatkiewicz

Sekretariat

Anna Żłobicka

tel.: +48 95 7381270

fax +48 95 7381295

e-mail: sekretariat.pg@go.policja.gov.pl