Wydział do Walki z Korupcją - Pion kryminalny - Policja Lubuska

Pion kryminalny

Wydział do Walki z Korupcją

p.o. Naczelnik Wydziału

mł. insp. Roman Janiec

Sekretariat

Mariola Kostkiewicz

tel.: +48 95 738 1850

fax +48 95 738 1855

e-mail: sekretariat.korupcji@go.policja.gov.pl