Wydział Wywiadu Kryminalnego - Pion kryminalny - Policja Lubuska

Pion kryminalny

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Adam Lisiecki

Zastępca Naczelnika Wydziału

nadkom. Piotr Bałdych

Sekretariat

Agnieszka Trąbajło

tel.: +48 95 7381920

fax +48 95 7381935

e-mail: sekretariat.wwk@go.policja.gov.pl