Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Pion kryminalny - Policja Lubuska

Pion kryminalny

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

p.o. Naczelnika Wydziału

nadkom. Bogumiła Malinowska

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Tomasz Chichłowski

Sekretariat

Agata Dolińska

tel.: +48 95 7381060

fax +48 95 7381065

e-mail: sekretariat.doch@go.policja.gov.pl