Wydział Kryminalny - Pion kryminalny - Policja Lubuska

Pion kryminalny

Wydział Kryminalny

p.o. Naczelnika Wydziału

podinsp Marek Komorowski

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Sekretariat

Antoszek Katarzyna

tel.: +48 95 7381770

fax +48 95 7381775

e-mail: sekretariat.krym@go.policja.gov.pl