Kierownictwo - Policja Lubuska

Kierownictwo

Kierownictwo

NADINSP. HELENA MICHALAK

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.

 

insp. Krzysztof Sidorowicz

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

 

insp. Jerzy Głąbowski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.